ContiRoadAttack 2

ContiRoadAttack 2

ยางสปอร์ตทัวร์ริ่งชิ้นเอกของคอนติเนนทัล

  • ปฏิวัติเทคโนโลยีใหม่สู่วงการ เพื่อแสดงถึงระดับใหม่ของการจัดการ ความปลอดภัยและการเปลี่ยนแปลงของคอนติเนนทัลในกลุ่มยางเรเดียล แนวสปอร์ตทัวร์ริ่ง
  • เทคโนโลยี TractionSkin ช่วยให้พื้นผิวยางมีความเกาะถนนมากยิ่งขึ้น เพิ่มระดับความปลอดภัยขึ้นอีกระดับ ใช้ระยะเวลาในการรันอินยางที่สั้นลง
  • เทคโนโลยี MultiGrip ช่วยให้อายุการใช้งานสูงขึ้นและให้การยึดเกาะที่ดีเยี่ยม แม้ในขณะยางทำองศาเอียงสูงสุด
  • Dynamic-Ride-Technology ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมรถ โดยใช้โครงสร้างเหล็กที่ออกแบบเป็นพิเศษในรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์

Photo & Video

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์