MultiGrip

MultiGrip

เทคโนโลยีขั้นสูงจาก Continental ใช้การขึ้นรูปยางทั้งเส้น โดยการควบคุม อุณหภูมิในการผลิตเพื่อให้คอมพาวด์ยางเรียงตัวกันต่อเนื่อง ทำให้การเข้าโค้งทุกโค้งนุ่มนวล และความแตกต่างของการใช้งานหน้ายาง และไหล่ยางเป็นไปตามการใช้งานมีประสิทธิภาพสูงสุด

  • บริเวณไหล่ยางให้การยึดเกาะถนน
  • ช่วงกลางยางให้ความทนทานในการใช้งาน
  • ความต่อเนื่องของอุณหภูมิยางขณะทางตรงและเข้าโค้ง

Video MultiGrip

Conti Technology

MultiGrip

TractionSkin

ZeroDegree

RainGrip

Handmade in Germany

GripLimit Feedback

MileagePlus

EasyHandlingimg

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์