GripLimitFeedback

GripLimitFeedback

GripLimitFeedback

เทคโนโลยี GripLimitFeedback (GLF) เป็นการยกระดับอีกขั้นของความปลอดภัย เมื่อผู้ขับขี่ใช้งานหน้ายางจนถึงองศาที่สูงสุดแล้วยางจะส่งสัญญาณเตือนผู้ขับขี่ เพื่อไม่ได้เกินลิมิตของหน้ายาง

Video GripLimitFeedback

Conti Technology

MultiGrip

TractionSkin

ZeroDegree

RainGrip

Handmade in Germany

GripLimit Feedback

MileagePlus

EasyHandlingimg

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์